Media Content&Technology Üzletág

Az Ipsos Média és telekommunikációs kutatási üzletág, a hazai médiakutatási piac egyik meghatározó tényezőjeként, széles körben kínál kutatási megoldásokat és szolgáltatásokat partnerei részére.

Az adhoc kutatási portfolió elemei között egyaránt szerepelnek a hazai piac igényei alapján kialakított saját fejlesztésű megoldások, és az Ipsos, kifejezetten médiatulajdonosok számára kifejlesztett, nemzetközi kutatási szolgáltatásai.

A média brand és programming támogató alapozó kutatások mellett, az üzletág számos kutatási megoldást nyújt ügyfelei számára:

 • különböző televíziós, online, illetve print tartalmak tesztelésére vonatkozóan,
 • product placement tartalmak tesztelésére,
 • szponzoráció kutatásra,
 • telekommunikációs eszközök üzleti és lakossági használatával kapcsolatos trendkutatások területén.

Az adhoc kutatások mellett az Ipsos Média és telekommunikációs kutatási üzletága a 90-es évek eleje óta nyújt folyamatos közönségmérési szolgáltatásokat a hazai média- és reklámpiac számára. A CONTACT közterületi közönségmérő rendszer 2001 óta folyamatosan szolgáltat adatokat a piac számára, a gemius/Ipsos Audience - online-közönségmérés 2006 óta iparági sztenderd (2013-tól az gemius-Ipsos konzorcium az IAB-MAKSZ tender győzteseként folytatja a szolgáltatást).

Az Ipsos saját fejlesztésű médiatervező és optimalizáló szoftvereit, alkalmazásait (MédiaNavigátor3, RádióNavigátor2, Outdoor Special Power, PosterTest) Magyarország média- és reklámügynökségei, médiatulajdonosai évek óta alkalmazzák munkájuk során.

 1. Közönségmérések
 2. Adhoc kutatási módszereink
 3. Szindikált kutatások
 4. Médiatervező szoftvereink

1. Közönségmérések

Online közönségmérés (gIA)

A gemius/Ipsos Audience online közönségmérési kutatást az Ipsos Zrt. a Gemius Hungary Kft.-vel együttműködésben végzi. A kutatás képviseletét Magyarországon az Ipsos látja el. A kutatócégek 2006-ban indították el ezt az új közönségmérési szolgáltatást, mely a nemzetközi Gemius csoport által kifejlesztett Cookie Panel (korábbi nevén Pop-up Panel) megközelítésre épült. A kutatás mérőkódokon és az ezekhez kapcsolódó pop-up kérdőíveken keresztül vizsgálja a hazai weboldalak forgalmát és a látogatók szocio-demográfiai összetételét.

2007 tavaszán a projekt kiegészült egy újabb, Szoftver Panel közönségmérési megoldással. amely már mérőkódoktól függetlenül is képes mérni a webhelyek közönségadatait. Mára a szoftverpanel több mint 5000 tagot számlál, és hűen reprezentálja a 15+ korú internetezőket. A két panelből adatfúzióval létrehozott Fúziós Panel rendkívül hatékony és megbízható forrás az internetes közönség feltérképezésére. A több mint 1500 weboldal adatait tartalmazó, havonta frissülő adatbázist a gemiusExplorer nevű szoftveren keresztül, valamint külön előfizetés keretében a MédiaNavigátor3 elemzős és tervező szoftverben érhetik el a felhasználók. Az IAB-MAKSZ online tender-győzelmet követőn, 2013-tól a hagyományos weboldalak mérése kiegészült a mobiltelenfonról látogatott online felületek, valamint a video letöltések mérésével is.

Közterületi közönségmérés

A POSTerTEST az Ipsos 1992 óta havi rendszerességgel végzett közterületi hatásvizsgálata. Ennek keretében történik a közterületi reklámok (óriásplakát, CLP, járműreklám, építési háló, stb.) észlelésének, azonosításának, tetszésének, aktivizáló hatásának folyamatos mérése az Ipsos online paneljén, havonta 800 fő megkérdezésével.

A Special Plus szoftver a közterületi óriásplakát és citylight kampányok tervezésére, optimalizálására alkalmas, saját fejlesztésű médiaszoftver. A Special Plus közterületi tervezést segítő program, mely a megfelelő tervezési paraméterek megadása mellett lehetővé teszi – mind manuálisan, mind automatikusan – egy optimális felületszintű kampányterv elkészítését, a kampány hatékonyságának kiértékelését a médiatervezésben elfogadott és széles körben használt kampánymutatókon (GI, GRP, CPT stb.) keresztül. A kampányok eredményei térképeken, táblázatokban és grafikonon elemezhetőek. A Special Plus mutatói: ReachN, Reach%, GI, GRP, OTS, Affinitás, CPT, stb.

2. Adhoc kutatási módszereink

MBT (Media Brand Track)

Havi tracking

Az Ipsos 2012 januárjában indította el a Media Brand Track elnevezésű multiclient kutatássorozatát, amely révén havi tracking keretében felmérjük bizonyos média márkák ismertségét, illetve különböző médiatartalmak (rádióműsorok, televízió műsorok) és celebek tetszési indexét. A kutatás alapján a Megrendelők gyors és megbízható visszajelzést kapnak a saját és versenytárs márkákról, az új műsorokról és szolgáltatásokról, illetve a különböző platformokon szereplő médiaszemélyiségekről. A mért márkák, brandek, műsorok és celebek listája hónapról hónapra változik a Megrendelői igények alapján.

Az eredmények jelentős része az összes Megrendelő részére biztosítottak, de lehetőség van exkluzivitásra is. A kutatás alapja minden hónapban az Ipsos omnibusza: 1046 fős, országos reprezentatív lakossági kutatás 15 évnél idősebbek körében. Az adatfelvétel személyes felkereséssel, laptoppal támogatott (CAPI) módon történik. A kutatási eredmények nemcsak standard ppt formátumban elérhetőek a Megrendelők számára, hanem szoftveres megjelentést is biztosítunk (MN3).

OIRT (Online-In home-Real time) kutatások

OIRT

Az Ipsos egy speciális, SMS értesítővel támogatott CAWI (online) kutatási módszere, amely elsősorban reklámspot blokkok hatékonyság mérésére, és termékelhelyezés hatékonyságának mérésére alkalmas. A kutatás során speciálisan az adott műsorra vonatkozóan építünk fel egy panelt, és a válaszadók a saját otthonukban, a műsort követő negyedórában töltik ki a kérdőívet. A kutatás révén feltérképezzük:

 • a TV nézés körülményeit,
 • az egyes márkák észlelését és felidézését (spontán, támogatott),
 • az egyes termékelhelyezések műsorélményre való hatását
 • a brandről alkotott véleményformáló hatását,
 • valamint az általános reklám-attitűdöket.

Brand és image kutatások

Brand image

Az Ipsos Médiakutatási Üzletága komplex módszertani megoldásokat nyújt a médiatulajdonosok számára márkakutatás területén. A brand és image kutatási portfoliónk többféle kutatási módszertan ötvözésével (Brand Equity, Brand Profile, Engagement Analysis, Emotiscape, stb.) ad válaszokat a következő kérdésekre:

 • Mik az erősségei és gyengeségei a márkámnak? Hogyan viszonyul ez a konkurens márkákhoz?
 • Mennyire tudom meggyőzni a nézőimet/olvasóimat/hallgatóimat? Mennyire kötődnek hozzám?
 • Hogyan tudnám tovább fejleszteni a márkámat?
 • Mely tartalmakat, személyeket, minőségeket asszociálják a nézők a márkámhoz?
 • Kik az én tényleges célcsoportom? És hogyan közelíthetem meg őket? Kik azok, akikhez még szólhatnék?
 • Milyen érzelmek társulnak a márkámhoz?

Online Dial Testing

Online Dial Testing

Az Ipsos egyik legújabb, innovatív, nemzetközi kutatási módszere különböző vizuális tartalmak interaktív mérésére. A módszer alkalmas:

 • bármilyen vizuális, mozgóképes tartalom fejlesztésére
 • műsorötletek tesztelésére
 • bevezetendő műsorok tesztelésére
 • végső adásba kerülő reklámfilm kiválasztására
 • reklámspot blokk hatékonyságának mérésére
 • termékelhelyezés hatékonyságának mérésére különböző műsorokban.

3. Szindikált kutatások

Kidcom kutatások (Kid.comm 1, Kid.comm 2, Kid.comm Deep)

Kidcom

A Kid.comm kutatások célja, hogy a hirdetésekre fogékony és médiatervezési szempontból egyre inkább fontossá vált réteg, az ifjúság médiahasználati és kommunikációs szokásait, illetve termékvásárlási és –fogyasztási jellemzőit tárja fel. A kid.comm kutatássorozat első hulláma 2008-ban zajlott 2000 fős országos mintán, 8-14 év közötti gyermek és szüleik megkérdezésével.

A hiánypótló kutatás elsősorban a gyerekek egymás közötti kapcsolatrendszeréről, a család vásárlási döntéseiben játszott szerepeiről, fogyasztási, médiahasználati szokásairól, az új technológiákhoz és a reklámokhoz való viszonyukról szólt. Az első hullám ismétlésére 2011-ben került sor, majd 2013-ban Kid.comm Deep néven egy külön televíziós tartalmak és tévénézési szokások felmérésére fókuszáló, 500 fős lekérdezéssel zajló kutatási hullám következett. A kutatás elsősorban a televíziós márkákhoz kapcsolódó különböző tartalmakra, az ezekhez kapcsolt értékekre, és attitűdökre fókuszált.

Üzleti Döntéshozók Médiaanalízise (ÜDMA)

Ipsos Senior Measurement

Két- három évente ismétlődő prémiumkutatás egy nehezen megközelíthető, de marketingkommunikációs szempontból kiemelten fontos rétegről - az üzleti döntéshozókról. Az Üzleti Döntéshozók Médiaanalízisének célja egy szűk, de a vásárlóerő szempontjából kiemelkedő fontosságú réteg médiahasználatának, életstílus-jellemzőinek bemutatása. Arra keresi a választ, hogy milyen médiumokon keresztül érhetők el azok a személyek, akik akár tulajdonosi mivoltuknál, akár pedig beosztásuknál, döntéshozói pozíciójuknál fogva a cégek és egyéb intézmények vásárlásaira, beszerzéseire, beruházásaira jelentős befolyással bírnak. Az Üzleti Döntéshozók az Ipsos és a GfK Hungária közös kutatása. Ilyen kutatást 2000-ben bonyolítottuk le először, majd 2003-ban és 2007-ben került sor újabb adatfelvételi hullámra. A legfrissebb ÜDMA felmérés 2012-ben történt 2000 fős mintán.. A kérdezésbe csak azok kerülhettek, akik megfeleltek az üzleti döntéshozók kritériumainak: magyarul beszélő, 25-65 év közötti személyek, akik aktív keresők vagy cégtulajdonosok, jelentős beruházási összeg felett döntenek és alárendeltjeik száma legalább 6 fő.

Ipsos Senior Measurement (50 év felettiek médiafogyasztási szokásai)

Ipsos Senior Measurement

Az Ipsos legújabb, 2013 májusában induló szindikált kutatása, melynek célja, hogy átfogó képet adjon az 50+ korosztály szokásairól és életmódjáról. A kutatás révén a kifejezetten erre a célközönségre építő márkák tulajdonosai nyerhetnek fontos ismereteket marketing és sales stratégiájukhoz. Az Ipsos Senior Measurement alapján megismerhetjük az 50+ generáció:

 • Médiafogyasztási szokásait
 • Új digitális eszközökhöz, információ-forrásokhoz való viszonyát (használati szokásait)
 • Reklámokhoz, hirdetésekhez való viszonyát
 • Vásárlási szokásait.

Mobinauta

Mobinauta

A 2012-ben zajló szindikált kutatás alapvető célja a smartphone használat és a használathoz kötődő szokások, attitűdök feltárása volt. A kutatás során kiderült:

 • Milyen élethelyzetekben, hogyan használják az emberek a smartphone-t?
 • Mennyire része a smartphone a mindennapoknak?
 • Melyek azok az eszközök, amelyeket helyettesít és melyek azok, amelyeket kiegészít a smartphone?
 • Hogyan, mit és milyen élethelyzetekben lehet hirdetni a smartphone-on keresztül?

4. Médiatervező szoftvereink

MédiaNavigátor3

Az Ipsos saját fejlesztésű (SZTAKI) multimédiás médiaelemző és tervező szoftvere. A jelenleg ügyfelekénél lévő verzió 2009-ben került piacra.
A szoftver széleskörű alkalmazási lehetőségei és a hazai szakemberek által megfogalmazott igényeket figyelembe vevő fejlesztési specifikációk megvalósulása miatt a hazai médiapiacon népszerű: egyedülálló módon támogatja az online, print és rádiós elemzések, és a multimédiás kampánytervezés folyamatát.

Az MN3-ban ügyfeleink jelenleg a következő adatbázisokat használják:

 • Nemzeti Olvasottság Kutatás (NOK) – az adattulajdonos OK Kft.-vel kötött szerződés alapján
 • gIA – online közönségmérési adatbázisok
 • Üzleti Döntéshozók Médiaanalízise (ÜDMA)
 • Kid.comm1-2 – a 8-14 éves gyerekek médiahasználata
 • Mobinauta – a smartphone használók élete
 • MediaBrandTrack (MBT) – média márkák, műsorok és személyiségek ismertsége és tetszési indexe
 • Adhoc kutatások (ügyfélspecifikus megoldások keretében bármely adhoc kutatás betölthető a szoftverbe)

RádióNavigátor2

Az Ipsos új, rádió specifikus elemző szoftverét 2011-ben vehették használatba a rádiósok és az ügynökségek. A korábban is népszerű szoftver legújabb, az alapoktól újraírt verziója a piaci szereplők által érkező igények messzemenő figyelembevételével, rádiós és ügynökségi szakembernek a szoftvertervezésbe való közvetlen bevonásával készült el a SZTAKI fejlesztőinek közreműködésével, így maximálisan érvényesülhetett a hazai piaci igényekre szabott szoftverfejlesztés összes előnye.
Az RN2 alkalmas mind a naplós, mind pedig a DAR adatfelvételi módszerrel végzett rádiós közönségmérési adatok speciális, rádió-központú elemzésére. A műsorcentrikus, illetve az idősáv-alapú elemző funkciók lehetővé teszik mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi a rádióknál folyó programming és sales tevékenység, valamint az ügynökségi munka maximális támogatását.
Külön elemző modul készült a helyi rádiók számára, figyelembe véve az e rádiók adataival folyó elemző munka specialitásait.
Az RN2-ben lehetőség van a hálózatba szerveződött rádiók, az értékesítési hálózatokhoz tartozó rádiók adatainak együttes elemzésére is.