Operatív részleg
azaz CAPI, CATI, PAPI és online adatfelvétel Magyarországon.

Lehetnek kérdések válasz nélkül, de nincsenek válaszok kérdés nélkül! Minden esetben megtaláljuk az ügyfeleknek leginkább megfelelő megoldást, történjen az adatfelvétel akár laptoppal vagy hagyományos, papír alapú kérdőívvel, telefonnal vagy online, lakossági vagy vállalati mintán.

Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk a mintakészítés, az adatfelvétel és az adatfeldolgozás valamennyi területén. Módszereinket a vállalat több mint húsz éves hazai és nemzetközi gyakorlata alapján dolgoztuk ki, és folyamatosan fejlesztjük, igazítjuk azokat a kor kívánalmaihoz.

2011-ben alakult meg Observer üzletágunk, amely adatfelvételi és adatfeldolgozási szolgáltatást nyújt azon ügyfelek számára, akik „field&tab” lebonyolítást igényelnek. Országos, laptoppal felszerelt kérdezői hálózatunknak köszönhetően magas minőségi követelmények megfelelő, pontos, gyors és költséghatékony módon állítjuk elő ügyfeleink számára az üzleti döntéseiket előkészítő adatokat, majd azokat a kívánt kimeneteli formátumban adjuk át.

Ön jártas kutatásokban és megvannak a megfelelő eszközei az adatok elemzéséhez a cégén belül, továbbá nincsen szüksége kutató szakértelemre? Ha igen, akkor az Ön számára az Ipsos Field Observer üzletága a tökéletes partner.

  1. Az Ipsos adatgyűjtési infrastruktúrája minden ’mélységben’
  2. Adatfelvételi osztály
  3. Minőségbiztosítás
  4. Módszertan
  5. Nemzetközi projektek azaz együttműködésünk az Ipsos csoporton belül

1. Az Ipsos adatgyűjtési infrastruktúrája minden ’mélységben’

A legmagasabb szintű minőségi követelmények mellett 2013-ban 233.000 interjút készítettünk a fő adatgyűjtési területeinken:

Területek megoszlása

Személyes (CAPI/PAPI) kutatások

Cégünk mögött áll az ország egyik legnagyobb állandó adatfelvételi rendszere, ami több mint 600 fős kérdezőbiztosi hálózatot jelent az ország egész területén. Kilenc területi vezetővel (instruktor) dolgozunk együtt (3 budapesti és 6 vidéki), akik biztosítják a szükséges kérdezőbiztosi létszámot, napi szinten támogatják munkájukat, elvégzik a szükséges képzéseket, felügyelik a terepmunkát. Állandó területi vezetőink és a kérdezőbiztosok képességeire és megfelelő tapasztalatára támaszkodva a legnagyobb kihívást jelentő projekteket szigorú minőségi elvárásoknak megfelelően bonyolítjuk le, legyen az CAPI (számítógéppel támogatott személyes interjú) vagy PAPI (papíros kérdőívvel támogatott személyes interjú). Speciális szakértelemmel bíró kérdezőbiztosaink kis elérésű célcsoportok, érzékeny mintájú kutatások esetén garantálják a munka megfelelő minőségben, vállalt határidőre történő elvégzését

300 laptopból álló országos hálózatunk lehetővé teszi az adatok folyamatos követését, gyors minőség ellenőrzését, melyet ISO 20254 sztenderdek szerint végzünk.

Online kutatások

Az online módszertan megfelelő számomra? – tesszük fel nap mint nap ezt a kérdést. A változás üteme ebben az iparágban olyan gyors, hogy azok a projektek, amelyek egy évvel ezelőtt még nem lettek volna megvalósíthatóak online adatfelvétellel, ma már kiválóan alkalmasak erre.

Online kutatásainkat egy tapasztalt online csoport, az Ipsos Interactive Services irányítja (IIS).

A magyar lakossági panel 75.000 tagot számlál. A panelt folyamatosan frissítjük, offline és online toborzási módszerek felhasználásával.

Telefonos kutatások

Telefonos kutatások lebonyolítására külső partnerekkel állunk kapcsolatban. A versenyképes ár elérése céljából több alvállalkozóval állunk kapcsolatban, akik képesek biztosítani az általunk elvárt minőséget.

2. Adatfelvtételi osztály

A kutatások számának növekedése, valamint az ügyféligények árnyaltsága, bővülése miatt szükségesnek láttuk, hogy 2008. januárjától változtassunk az Adatfelvételi Osztály működési szerkezetén. Döntésünket szakszerű elemző munka, és alapos előkészítés előzte meg. A változtatás egyik fontos lépése volt az adatfelvételi menedzseri rendszer kidolgozása, létrehozása. Ebben a munkakörben jelenleg 3 szakirányú diplomával rendelkező munkatárs dolgozik. Közreműködésükkel az operatív feladatok áttekinthetőbbé válnak, az információ áramlás az érintett kutatórészleg és az adatfelvétel munkatársai között folyamatos. A menedzserek feladata az, hogy egy adott kutatás adatfelvételi tevékenységstruktúrájához tartozó valamennyi munkafázist magas szakmai színvonalon koordinálják, irányítsák és felügyeljék. Mindezek során biztosítaniuk kell, hogy a kiválasztott adatgyűjtési módszer kérdőívének szerkesztésekor a kérdezéstechnikai standard-szempontok maradéktalanul megvalósuljanak. Kiemelten fontos feladatuk az adatfelvételi kapacitás megtervezése, a kérdezők, instruktorok munkára való felkészítése, a megfogalmazott szakmai színvonal elérése. Az adott kutatás minden lényeges lépéséről a kutatót tájékoztatniuk kell. Folyamatos kapcsolatot tartanak az Ellenőrzési Osztály munkatársaival is, hogy a friss ellenőrzési eredmények nyomán szükség szerint gyors és megfelelő döntést tudjanak hozni az esetleges kérdezői hibák korrigálására.

A Szonda Ipsos mintegy két évtizede bővülő szakmai ismerete és tapasztalata segítségével folyamatosan korszerűsíti az egész országot lefedő adatfelvételi rendszerét. Vidéken 7 területi igazgató szervezi, irányítja a kérdezőbiztosok munkáját. Néhány évvel korábban elindult folyamat eredményeként 2008 januárjától sikerült megvalósítanunk azt a tervünket, hogy stabil, kimagasló szakmai munkát végző vezető-kérdezői csapatot hozzunk létre. A mintegy 40 fős, „elit” kérdezőkből álló csoport tagjainak összeállításakor a legfontosabb szempont az volt, hogy a munkatársaknak több éves kérdezői tapasztalatuk legyen, valamint az ellenőrzési eredményeik tekintetében is a legjobb minőségi mutatókkal rendelkezzenek. A csoport vezetését több éves adatfelvételi gyakorlattal rendelkező vezető instruktor irányítja, felügyeli. A budapesti adatfelvételi munkákat további 4 állandó instruktor látja el folyamatos munkavégzéssel. A korszerűsítés során tekintettel voltunk arra is, hogy az adatfelvételi rendszer flexibilitását biztosítsuk, vagyis, hogy a struktúra alkalmas legyen a standard kapacitásunk mértékét is túllépő munkamennyiség ellátására. Ennek biztosítására kiépítettük azt a 4 főből álló instruktori kört, akik a Szonda Ipsos szakmai elvárása szerint időszakosan bekapcsolódnak kérdezőbiztosaikkal az Intézet adatfelvételi munkáinak lebonyolításába.

Kérdezőink száma jelenleg 1453 fő, 30%-uk felsőfokú, 60%-uk középfokú végzettséggel rendelkezik. A Szonda Ipsos szinte valamennyi adatgyűjtési módszert és technikát gyakorolja, ezért kérdezőink képzésénél alapkövetelmény mindezek elsajátítása. A már meglévő kérdezési technikát tovább árnyalja a laptopokkal végzett adatfelvételi munka egyre bővülő megjelenése is. Ma már mintegy 70-80 %-ban laptoppal készülnek el az interjúk, a gyorsaságot és a nagyobb adatbiztonságot garantálva. A CAPI-s adatfelvételeket 400 laptop biztosítja, a szükséges informatikai háttér támogatásával.

Intézetünk csak olyan kérdezőbiztosokat alkalmaz, akiket kérdezői tanfolyamokon kiképzett. A kérdezői munkára jelentkezőknek – tesztek és próbakérdezések után – átlagosan 35 %-a felel meg, és kerül az adatfelvételi hálózatba. Instruktorok kiválasztásánál fontos szempont - a munkához szükséges képességrendszeren kívül -, hogy több éves kérdezőbiztosi gyakorlattal rendelkezzenek. Az adatfelvételi-módszertani csoport által készített különböző tematikájú segédanyagok alapján képezzük ki és készítjük fel munkavégzésükre az adatfelvételi menedzsereket, instruktorokat és a kérdezőket. A jobb minőség elérése érdekében Szakmai Műhely keretében elemezzük rendszeresen az adatfelvételek során tapasztalt nehézségeket, hibákat, ezzel is növelve a szakmai biztonságot.

A több évtizedes gyakorlattal rendelkező mintakészítő munkatársak készítik el az induló kutatások mintáit. Adatfelvételi tevékenységünk során, a személyes megkérdezésen alapuló módszerek alkalmazásakor arra törekszünk, hogy lehetőség szerint a véletlenszerű kiválasztás eredményeként a KEKKH-től vásárolt főcímként kezelt mintatagokkal készüljön el lehetőség szerint minél több esetben az interjú. Azonban, ha valamilyen objektív ok miatt nem készíthető el az interjú (például: válaszmegtagadás, elhalálozás, elköltözés a megadott címről ismeretlen helyre, stb.), akkor a főcím kvótaszempontjainak megtartásával véletlen címpótlással kell válaszadót keresni, vagy a főcímhez rendelt pótcímen kell a kérdőívet lekérdeznie a kérdezőnek. A helyes mintakezelés kiemelten fontos ellenőrzési szempont valamennyi kutatás esetén, a kérdezői teljesítmény minősítésének kiemelt faktora.

Kérdezőink képzésekor külön tananyag segítségével tárgyaljuk a helyes mintakezelési technikákat, az elvárt alkalmazás fontosságát, és a szabálytalan mintakezelés súlyos következményeit. Az elmúlt évek alatt összegyűjtött gyakorlati példák tematikus felhasználásával próbálunk rendszeresen segítséget nyújtani kérdezőinknek azért, hogy munkájuk könnyítése mellett minél eredményesebben tudják elkészíteni interjúikat főcímen.

Az Adatfelvételi Osztály munkáját a tőle teljesen független részlegként működő Ellenőrzési Csoport segíti visszajelzéseivel. Munkájukról a minőségbiztosítás menü alatt olvashat.

3. Minőségirányítás

Ipsos Zrt. – A minőségirányítási rendszer adatai

A minőség szerves része a mindennapi munkafolyamatainknak, hiszen számunkra ez jelenti a siker kulcsát. A minőség egyaránt vonatkozik a begyűjtött adatokra, az informatikai biztonságra és az adatok etikus kezelésére.

A Professzionális Piackutatók Társaságával (PPT) együttműködve bevezettük a piackutatási iparágra kialakított ISO 20252 sztenderdet, továbbá a PPT minőség modulokat, ezzel is alátámasztva kimagasló minőségbiztosítási gyakorlatunkat és a minőség iránti elkötelezettségünket.

Az eredeti ISO 9001-es tanúsítványunkat 1998. március 1-én szereztük meg. A tanúsító cég az SGS Hungária Kft. volt. Azóta rendszeres, háromévente ismétlődő megújító auditokon estünk át, mindig sikerrel.

Minden kutatásunkat a field-től független Ellenőrzési Csoport követ.

Ebben a munkakörben jelenleg 2 szakmailag képzett ellenőr végzi tevékenységét. Az ellenőrzési munkafázis kiemelten fontos szerepet játszik az adatfelvételi munkafolyamat mindennapi életében. Az ellenőrzési adatokból lesz látható, hogy milyen minőségben készült el az adatfelvétel egy adott kutatásban. Ennek az értékelésnek az alapján lesznek minősítve a kérdezők és az instruktorok, munkánként külön-külön, s ily módon a fizetésükre is motiváló erőként hatva. Az Adatfelvételi Osztály működési szerkezetén történő változtatás szükségszerűen maga után vonta az ellenőrzés néhány pontjának korszerűsítését is. Megfogalmaztuk azokat a célokat, amelyeket az új rendszernek meg kell valósítania. A legfontosabbak:

  • gyors visszajelzést biztosítson,
  • tegye lehetővé a munkák gyors kifizetését,
  • tegye lehetővé a feltárt adatfelvételi hibák korrigálását még az adatfelvételi idő alatt,
  • magas szakmai színvonalat képviseljen,
  • a vezetés számára objektív képet biztosítson.

A megfogalmazott célok csak folyamatos, lehetőleg a kérdezés napjához közeleső ellenőrzéssel érhetőek el. Ez a követelmény csak a laptopos kérdezések esetén lehet érvényes. A papíros kérdezések során a közbeiktatott részleadásokat követően indul el az ellenőrzés. Itt is fontos elv az, hogy a kérdezési munka ellenőrzése lehetőleg az adatfelvétel befejezését követő napokban véget érjen. A kérdezés napjához közeleső ellenőrzésnek előnye az, hogy mind a kérdező, mind a kérdezett személy még pontosan emlékszik a történtekre, s így megbízhatóbb visszajelzés nyerhető. Az ellenőrzés valamennyi kutatás adatfelvételére kiterjed, ennek mértéke legalább 10 %. Kutatástól függően a kutató kérheti a kérdőívek nagyobb mértékű ellenőrzését is, így akár 100 %-ban is kontroll alá kerülhetnek a kérdőívek. Az ellenőrzés többnyire telefonon történik, egy célzottan összeállított kontroll-kérdőív alapján. Ennek az ellenőrzés számára készített kérdőívnek célja feltárni, hogy az interjú megfelelő módon lette-e elkészítve, valóban járt-e kérdező a helyszínen, a megfelelő személlyel készült-e az interjú, a kérdőívben található tényadatok valósak-e, a kérdőívtémák mindegyike szóba került-e, és az interjú során használtak-e segédanyagokat (audiovizuális anyag, kártyalap, kártyacsomag). Mindezek alapján történik a teljes, illetve a részleges önkitöltéses kérdőívek kiszűrése, a kérdőívek újra kérdeztetése, ami egyúttal a szabálytalanul dolgozó kérdezők kizárását is jelentik az adatfelvételi rendszerből. Ha szükséges, személyes ellenőrzésre is sor kerülhet, ekkor minden kétséget kizáróan tisztázhatóak a kérdezés körülményei, és az, hogy a kérdező mennyire végzett megbízható, szakszerű munkát Az adatfelvétel befejezése, és a kérdőív adatainak feldolgozás után a kérdezésre vonatkozó adatokat elemezzük, tipizáljuk a kérdezőkre és instruktori körzetekre vonatkozóan is. Ezek az elemzések a következőket mutatják: interjúidők, címfelhasználás (főcímen elkészített kérdőívek aránya), a főcímek kiesési okainak megoszlása, egy-egy kérdező által elkészített kérdőív darabszám. Az Ellenőrzési Csoport mindezeken kívül olyan kérdezői hibák felderítésére is nagy figyelmet fordít, ami tipikus arculatát mutatja egy-egy kérdezőnek vagy instruktori körzetnek. Például, előfordulhat az, hogy egy adott kutatásban a kihagyott-vagy feleslegesen feltett kérdések egy adott kérdés köré tömörülnek. Ekkor szükséges megvizsgálni, hogy a hiba minek a következménye: lehet általános kérdezői hiba, vagy kérdőív szerkesztéséből fakadó hiba (nem egyértelmű utasítás a kérdésmezőben, vagy formai hiba, stb.) A feltárt és kielemzett hibákat az ellenőrzés visszajelzi az adatfelvételnek, a kutatónak, a kérdőívszerkesztőknek, ezzel is elősegítve a hibák jövőbeni minimalizálását.

4. Módszertan

CAPI - Laptopos kérdezési módszertan

Magyarországon az elsők között vezettük be ezt a kérdezési módszertant, amelynek segítségével egyszerre rövidülnek a kérdezési határidők, válnak még megbízhatóbbá az eredmények, és javul az ár-érték arány. Már az adatfelvételi munkafázis 60%-os szintjén is gyorsjelentések készíthetők, mivel az adatok napi rendszerességgel érkeznek a központi szerverre. Személyes adatfelvételeink több mint 50%-át, évente több mint 100.000 interjút ezzel a módszerrel készítettük. Adatfelvételi hálózatunk 360 hordozható számítógéppel rendelkezik.

PAPI - Nyomtatott kérdőíves kérdezési módszertan

A személyes adatfelvételi módszerek alaptípusa (nemzetközi szakszóval: Paper and Pen Interviewing - PAPI). A nyomtatott kérdőíveket tollal töltik ki a kérdezőbiztosok, a megkérdezettek válaszainak megfelelően, illetve önkitöltős, vagy naplós adatfelvétel esetén a válaszadók maguk.

A személyes kérdőíves megkérdezés rendkívül elterjedt módszer mind a piackutatásban, mind a média-, illetve véleménykutatásban. A kérdőív formájában, tartalmában és nyelvezetében is eltérő lehet a különböző kutatási területeken. Előnye, hogy reprezentatív mintán kérdezve eredménye objektív és általánosítható.

CATI - Telefonos kérdezési módszertan

A CATI a papírt és tollat számítógéppel helyettesíti, ahol a kérdések sorrendjét, a válaszlehetőségeket és az ugratási sémát előre beprogramozzák. A telefonos kutatás legfőbb előnye, hogy az adatfelvétel időtartama rövid, kis minta esetében a kérdezés akár egy nap alatt is lebonyolítható, és az adatokból előzetes jelentés adható már az adatfelvételt követő napon.

CAWI - Online kutatási módszertan

A nemzetközi tendenciáknak megfelelően az online kutatás Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségre tett szert az elmúlt években. Főbb előnyei közé tartozik ennek a módszertannak többek között, hogy nehezen elérhető célcsoportok bevonása is könnyen megoldható, kérdezői és adatrögzítési hibáktól mentes, ezért megbízhatóbb eredményeket ad.

Mivel a kérdőív bármikor elérhető és egyszerre akár több százan is válaszolhatnak rá, az első eredmények órákon belül láthatóak. Más kutatási módszerekhez képest több ponton is költségmegtakarítás érhető el (pl. nyomda, kérdezőbiztosok, utazás, adatrögzítés), emiatt több forrás marad az elemzés elmélyítésére.

Omnibusz

Az omnibusz egy olyan kvantitatív kutatás, ahol egy kérdőíven belül több ügyfél kérdései is szerepelnek. Ha valaki csupán néhány kérdéssel szeretné körüljárni az őt érdeklő témát, annak nem kell külön kutatást finanszírozni, a kérdéseket szegmentáló ún. társadalmi-demográfiai mutatók költsége megoszlik az omnibusz megrendelői között, ami további költségelőnyt jelent. Rövid és könnyen tervezhető határidővel megbízható adatokhoz juthat az ország lakosságának széles körű megkérdezése révén.

i:Omnibusz – Online Omnibusz

2012 márciusától új szolgáltatással bővült az Ipsos omnibuszrendszere: az akár csak magyarországi, akár több országos, nemzetközi kutatásra igénybe vehető online omnibusszal, az i:Omnibusszal. Ezen új szolgáltatásunk legfőbb előnye, hogy a megrendeléstől számított egy hét múlva fájl-szintű adatokhoz jut az ügyfél.

A mintát az Ipsos saját online paneléből biztosítja, az omnibusz módszertan előnyeit kombinálja az online felmérések gyorsaságával.

Mystery Shopping - Álcázott próbavásárlás módszertana

A Mystery Shopping kutatások alkalmasak a konkrét ügyintézés, kiszolgálás vizsgálatára éppúgy, mint az információszolgáltatás színvonalára, vagy a vásárlókkal kapcsolatban állók meggyőzési képességeinek felmérésére.

Az álcázott vásárlás során a részletesen kiképzett kérdezőbiztosok egy vásárlási, ügyintézési szituációban - mint "ügyfél", vagy "vásárló" - gyűjtik be az információkat, illetve figyelnek meg jelenségeket, majd a vásárlást, ügyintézést követően (a helyszínen kívül) töltenek ki egy kérdőívet.

Bármilyen egyéb típusú adatfelvétellel szemben a módszer nagy előnye, hogy a "megfigyeltek" nincsenek tudatában a felmérésnek, ezért a kapott eredmények ebből a szempontból torzításoktól mentesek.

Disztribúciós felmérés

Több multinacionális vállalat értékesítési csatorjáját vizsgáltuk már felül annak érdekében, hogy a hatékonyságukat növelni tudják és a stratégiai tervezésnél az értékesítési környezetről is reális, tiszta képe legyen a cégnek. Ezen felmérések során az egyes üzletek elhelyezkedését, termékportfólióját mérjük fel a POS anyagokkal együtt és készítünk róla kereshető adatbázist.

5. Nemzetközi projektek
azaz együttműködésünk az Ipsos csoporton belül.

Cégcsoportunk 84 országban van jelen, és a tagcégeken keresztül több mint 100 országban végzünk kutatásokat. A nemzetközi hálózatunk lehetővé teszi számunkra, hogy az adatgyűjtés minden területén gyorsan és hatékonyan biztosítsunk adatokat ügyfeleink számára regionális/globális projektekben is.

Ipsos global