Szigetes minta

A megváltozott megrendelői igények, valamint a nemzetközi trendekhez történő alkalmazkodás szükségszerűvé tette, hogy új költséghatékony, megbízható adatminőséget biztosító mintakezelési módszert dolgozzunk ki. Másfél éves előkészületi munka eredménye a „szigetes minta”, melyet ebben az anyagban részletesen bemutatunk.

1. Szigetes minta

1.1. Mintakialakítás

A mintakészítés alapjául Magyarország 174 kistérségét használjuk. Ezen felül külön megjelennek még Budapest kerületei, a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok, hiszen ezek minden országos reprezentatív mintának részét képezik. Így összesen 219 kistérséget használunk a minta kialakítása során.

Az országot a kistérségek alapján két részre bontottuk, így kialakult egy A és B minta. Ezek kialakítása során figyeltünk arra is, hogy megyei szinten egyenlő számú és lakosú kistérség kerüljön a mintába.

CAPIBUS Example

1.kép Példa az A és B mintába kiválasztott kistérségekre:
Csongrád megyében pirossal jelölve az A mintakeret kistérségei,
zölddel jelölve a B mintakeret kistérségei

A szigetes minták készítésekor félévente rotálni, cserélni fogjuk a községeket, falvakat, melyeket eltérő kistérségekből fogunk kiválasztani. Azonban Budapest kerületei, a megyei jogú-, valamint a nagyvárosok minden esetben a szigetes minta részét képezik.

1.2. Szigetek

A mintába beválasztott településeken belül utca- és házszámlistával meghatározott, területileg koncentrált szigeteken kell a kérdezésnek megtörténnie. Egy adott kutatásban, a kiválasztott települések mindegyikén egy sziget lesz megadva, kivéve pár budapesti kerületet és a megyeszékhelyeket. Egy sziget kb. 800-1000 fős lakosú területet fed le, ahol meghatározott számú kérdőívet kell elkészíteni a megadott kiválasztási pontok megtartásával. A szigetenkénti kiválasztási elemszám – azaz, a lekérdezendő interjúszám – a korábbi gyakorlathoz képest nőni fog, az esetek többségében legalább 5 kérdőív lesz. Ami fontos, a lekérdezendő interjúkat a megadott szigeten belül lehet csak lekérdezni, ettől eltérni nem szabad.

2. Szigetes mintavétel előnyei, hátrányai

2.1. Előnyök

 • Településenként nagyobb lesz a kérdezendő interjúszám, így nőni fog a produktivitás, adott településre kevesebb kiutazás szükséges, jobban hasznosul a munkára szánt idő.

 • Míg korábban egy településen/kerületen belül szétszórtan, egymástól távol kerültek kijelölésre a címek (fő-, ill. kiinduló címek), addig most a településeken/kerületekben egy adott szigeten kell sétával megtalálni a válaszadókat. Tehát a kérdezés kisebb területre koncentrálódik, így a teljesítendő interjúszám rövidebb időn belül valósulhat meg.

 • Mivel a címek leválogatása a teljes lakossági adatbázisból történik, ezért nagy valószínűséggel a címkártya véletlen címpótlási feltételeinek (nem és korcsoport) megfelelő személy lesz található a megadott címen.

 • Az előző pontban leírtak biztosítják azt, hogy a meghatározott véletlen címpótlási feltételek biztosan megfelelnek a kialakított sziget területére érvényes demográfiai összetételnek (azaz egy „idős” szigeten idősebbeket kell majd keresni válaszadásra).

2.2. Hátrányok

 • A sziget térbeli kötöttséget jelent, kérdezés során oda kell figyelni arra, hogy ne hagyjuk el a szigetet.

 • Olyan szigetek is bekerülhetnek a mintába adott településeken/kerületeken belül, ahol nehezebb a bejutás az ottani körülmények miatt (pl.: zárt lakópark).

3. Szigetes minta gyakorlati alkalmazása – kérdezői tájékoztató

Kérdezői feladat, a kiinduló címes mintavétel megvalósítása a mintába beválasztott településen belül utca- és házszámlistával körbehatárolt, területileg koncentrált szigeten. Egy településen tipikusan egy sziget lesz megadva, kivéve pár budapesti kerületet és a megyeszékhelyeket. Egy sziget kb. 800-1000 fős lakosú területet fed le, ahol meghatározott számú kérdőívet kell elkészíteni a megadott kiválasztási pontok megtartásával.

 1. Egy szigeten belül több címet adunk meg. A címkártyán meghatározzuk a sziget azonosítóját, a település nevét, utcát, házszámot, emeletet, ajtószámot, ahol a KSH adatok szerint nagy valószínűsséggel található olyan személy, akit mi a véletlen címpótlási feltételekkel (nem és korcsoport) meghatároztunk.

 2. Egy kérdezőnek kiosztott, egy szigethez tartozó címkártyák közül a legkisebb sorszámú címkártyát kiinduló címként kell kezelni és kötelezően fel kell keresni. A többi megadott címet település névvel, utcanévvel, házszámmal, emelettel, ajtószámmal támpontként adjuk meg. Segítség lehet a címkártya véletlen címpótlási feltételeinek megfelelő személy megtalálásában, de ezeket nem kötelező felkeresni.

 3. A címkártyán az alminta 5 alatt lesz elérhető a megadott sziget azonosító száma. Azonosító szám pl.: 3336003 (Szeged egyik szigetének azonosító száma – lenti ábra is mutatja).

  azonsziget telep IRSZ utca páratlan oldal páros oldal
  3336003 SZEGED 6723 GÁL UTCA 11-17; 16-20;
  3336003 SZEGED 6723 JÓZSEF ATTILA SUGÁRÚT 45-51;65-71;75; -
  3336003 SZEGED 6723 KEMES UTCA 1-5; 14-18;
  3336003 SZEGED 6723 RETEK UTCA - 2-14;
  3336003 SZEGED 6723 ROM UTCA - 4-10;
  3336003 SZEGED 6723 RÓMAI KÖRÚT 25-35;41; -
  A szigetes mintán történő kérdezés során minden kérdező ehhez hasonló táblázatot fog kapni a megfelelő utca- és házszámlistával. A táblázatban szereplő utcák és házszámok adják meg egy sziget kérdezési területét. Látható, hogy utcánként külön lettek bontva a páros és páratlan házszámok, de mindezek a megadott szigethez tartoznak. Értelemszerűen páratlan/páros oldal esetén a megadott intervallumon belüli páratlan/páros házszámok tartoznak a kérdezési területhez. (Például: „Kemes utca 1-5”: a Kemes utca 1, 3, 5 házszámok alatt lehet kérdezni!) A vesszővel elválasztott tartományok közötti házszámok már más szigethez tartoznak! (Például: „Római körút 25-35; 41”: a Római körút 37-39-es utcarész más szigethez tartozik. Erre nagyon figyelni kell!)
  FONTOS! Amennyiben a megadott címlistában szereplő házszámokhoz A,B,C,D, stb. további házszámbontások is tartoznak, azok egyértelműen beletartoznak a sziget kérdezési területébe.
  A szigetet elhagyni a kérdezés során nem szabad, és a véletlen címpótlási feltételeket (nem és korcsoport) kötelezően tartani kell!

4. Szigetes mintakezelés ellenőrzése

Nagy hangsúlyt fektetünk annak ellenőrzésére, hogy a mintakezelés megfelelőn történik-e. Címellenőrzést fogunk végezni az eddig alkalmazott ellenőrzési módszerek megtartása mellett. Amennyiben a kérdezés szigeten kívül történt, az esetet kvótatévesztett interjúként fogjuk kezelni. Ha az ilyen kvótatévesztések aránya magas egy kérdezőnél (eléri a 25%-t), az adott kutatásban lekérdezett összes interjúja szabálytalannak lesz minősítve, és nem kerül kifizetésre.

A szabályok nem véglegesek, a próbakérdezés tapasztalatai alapján módosulhatnak.